Kurum Bünyesine Asılması Zorunlu Dökümanlar

Benzer Hizmetlerimiz

Kişisel Veri Envanteri

Hazır onlarca envanteri kendinize kolayca uyarlayın, Excel karmaşasından kurtulun

Kurum Bünyesine Asılması Zorunlu Dökümanlar

Ziyaretçi Aydınlatma Metinlerinin ve Kamera Kaydı Metinlerinin Temini

Envanter Dokümanları

Aydınlatma, açık rıza ve imha politikası zorunlu dokümanlarınız envantere entegre olacaktır.

Özel Aydınlatma Metinleri

İlgili kişi ve süreç bazında aydınlatma metinleriniz kullanıma hazır