Kurumsal Kayıtları Saklama ve İmha Politikası

Size özel oluşturulan imha politikası ve imha tutanaklarını her an indirip kullanabilirsiniz

Benzer Hizmetlerimiz

Özel Açık Rıza Metinleri

Açık rızaya dayanılan veri işleme süreçlerinize ait size özel açık rıza metinlerinizi indirin ve kullanın

Diğer Gerekli Form ve Prosedürler

KVKK Uyum Sürecinde Zorunlu Dökümantasyon Setinin Temini

Envanter Dokümanları

Aydınlatma, açık rıza ve imha politikası zorunlu dokümanlarınız envantere entegre olacaktır.

Özel Aydınlatma Metinleri

İlgili kişi ve süreç bazında aydınlatma metinleriniz kullanıma hazır