Hesabınızı Doğrulayın

Hesabınızı doğrulayabilmek gelen kodu giriniz.

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi Sıfırlamak İçin Formu Doldurun

Kullanım Sözleşmesi

Değerli Kullanıcımız,

Kızıl Denetim Bilişim ve Veri Danışmanlığı A.Ş. (Şirket) Online Eğitim Platformu’na (Platform) hoş geldiniz. Platform kullanım koşulları aşağıda belirtilmiştir ve herhangi bir içeriğe erişilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır:

 1. Bu Platformun içeriğinde yer alan yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik, animasyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm eserler Şirket’e ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu materyaller kopyalanamaz, değiştirilemez, yayımlanamaz, umuma iletilemez, başka dile çevrilemez ve başka web sitelerinde kullanılamaz.
 2. Platformda yer alan eserlerin kullanımı, kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Bu veriler yalnızca çevrimiçi olarak kullanabilecek olup Şirket’in izni olmadan indirilemez veya yazdırılamaz.
 3. Platformda yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Şirket, dilediği zaman, Platformun herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Platformun bazı özelliklerini veya Platformun bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 4. Şirket, yaşanabilecek teknik sorunlardan dolayı Platforma girişlerde yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir. Şirket, Platform kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için makul özeni göstermekle beraber, bu bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.
 5. Kullanım koşullarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK FORMU DOLDURAN KİŞİLER HAKKINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

 1. Bu internet sitesine giren kişiler elektronik formu doldurmak suretiyle kişisel verilerinin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi hakkında veri sorumlusu sıfatıyla KIZIL DENETİM BİLİŞİM VE VERİ DANIŞMANLIĞI A.Ş tarafından aydınlatılmaktadır.
 2. İşbu bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi - Aşağıda başlıkları belirtilen kişisel verilerinizi kişisel veri envanterine kişisel veriler politikamızda belirtilen şekillerde kaydedilmektedir.
  1. Ad ve Soyad
  2. E-posta adresi
  3. Telefon numarası
 4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi :

Kişisel verileriniz http://www.egitim.kizildenetim.com/ İnternet sitesinde doldurduğunuz iletişim formu aracılığıyla elde edilmektedir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları: ; Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda özel veritabanı yazılımlar aracılığıyla işlenmektedir.
  1. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
  2. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
  3. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  4. Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  5. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
  6. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
  7. Şirket’in ana faaliyet konusundaki hizmetleri yönetilmesi ve yürütülmesi,
  8. Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  9. Verilerin analiz edilerek şirket ve internet sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi
  10. Üyelik Formunu dolduran kişilere daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kişisel Verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir:
  1. Sözleşme imzalanması
  2. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 3. Kişisel verilerinizin aktarılması, Şirket ziyaret kaydınızla ilişkin kişisel veriler aşağıdaki yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 4. Haklarınız - Şirket tarafından verilerinizin işlendiği ve Şirket’in verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
  10. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden şirketimiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi - Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ŞİRKET olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

 

Veri Sorumlusu Unvan: KIZIL DENETİM BİLİŞİM VE VERİ DANIŞMANLIĞI A.Ş

E-posta adresi : kvkk@kizildenetim.com
Fiziki Posta adresi : Mimar Sinan Mah. Şair Ruhi Sok. No:12 Üsküdar-İstanbul